Windows 11 Pro ve Home stoklarımızda sizleri bekliyor.

Search

1- Taraflar

www.lisanspaketi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yunus Emre Mah. 565 Sk. No:54 D:5 Sultangazi/İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde mukim Lisanspaketi.com (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır).

www.lisanspaketi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı bundan böyle (“MÜŞTERİ”) olarak anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu SATICI’nın sahip olduğu internet sitesi www.lisanspaketi.com‘dan MÜŞTERİ’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

MÜŞTERİ, www.lisanspaketi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, SATICI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, MÜŞTERİ’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

MÜŞTERİ, www.lisanspaketi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ’yi bağlayacaktır.

MÜŞTERİ, www.lisanspaketi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca MÜŞTERİ, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

www.lisanspaketi.com internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen müşterilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SATICI’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SATICI’nın, MÜŞTERİ’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle MÜŞTERİ’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SATICI, MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve MÜŞTERİ yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ, www.lisanspaketi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SATICI’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen MÜŞTERİ’ye aittir.

İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın MÜŞTERİ’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

SATICI’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde MÜŞTERİ’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. MÜŞTERİ iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

www.lisanspaketi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı SATICI mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar MÜŞTERİ tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

SATICI tarafından www.lisanspaketi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

SATICI kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SATICI, MÜŞTERİ’nin www.lisanspaketi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

SATICI’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SATICI tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, SATICI’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, paylaşılmasına, SATICI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, SATICI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ aksini bildirmediği sürece SATICI’nın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SATICI’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini SATICI’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

SATICI, MÜŞTERİ’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gerekçelere uygun hareket etmek veya SATICI’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SATICI ve SATICI web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

SATICI web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda MÜŞTERİ, SATICI web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

SATICI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SATICI web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

SATICI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm MÜŞTERİ‘ler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar, SATICI’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

SATICI, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, MÜŞTERİ‘lerin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, MÜŞTERİ işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Sözleşmenin Feshi

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin üyeliğini iptal etmesi veya SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SATICI, MÜŞTERİ’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda MÜŞTERİ’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

başa dön
Ürün sepetinize eklendi